Internet ordbog /Computer ordbog DEL 2 N-Å

Internet ordbog /Computer ordbog DEL 2 N-Å
Leder du efter en Internet ordbog eller en computer ordbog, så er du kommet til det rigtige sted. I denne artikel er der en Internetordbog så du kan se hvad alle udtrykkende betyder. Denne del indeholder N-Å. Del 1 som indeholder A-M findes også her på siden

Hello Fresh måltidskasser - 300 DKK RABAT
Se Netflix, Hulu, Fox mv. fra USA gratis - Windscribe

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

 

N ^

Netikette En sammentrækning af net og etikette. - altså de sociale færdselsregler på Internet. Der findes mange nedskrevne netiketter på Internet - her resumeres blot de vigtigste elementer.

At kommunikere via Internet giver en fornemmelse af stor afstand, hvilket kan friste til, at man udtrykker sig mere kategorisk og mindre høfligt, end man ellers ville. Det opnår man intet ved. Den vigtigste regel er derfor: Skriv ikke andet eller anderledes, end du ville have gjort i en samtale eller et almindeligt brev.

Det forhold, at indlæggene skal kunne sendes som mail, begrænser udtryksmulighederne. Dog har man udviklet en standard til at angive _understregning_, *fed skrift* og RÅBERI.

Man kan angive ironi ;-), glæde :-). utilfredshed :-( osv. ved hjælp af smilies.

Netmaske Anvendes af opkaldsprogrammet ved tildeling af en IP-adresse. Skal i Danmark normalt sættes til 255.255.255.0

Netscape Et softwarefirma. Netscape har længe været det førende Internet-softwarefirma med både browsere (Netscape Navigator) og servere. Har været meget betydningsfuldt i webbets udvikling.
Navnet Marc Andreessen er uløseligt knyttet til starten af Netscape.

Newbie Nybegynder på Internet. Udtrykket anvendes som regel venligt. Ses også anvendt om afsenderen selv, når denne tror sig på vej til at stille et dumt spørgsmål. Der findes i øvrigt ikke dumme spørgsmål, men en del dumme svar !

News eller Usenet Internet-tjeneste med konferencer og diskussionsgrupper.

Newsfeed Den enkelte Internet-udbyder (eller en gruppe af disse) har en news-server, som indeholder alle indlæg fra diverse nyhedsgrupper. Når man poster et indlæg, bliver dette i første omgang lagret på éns egen news-server, og herefter videresendt til andre. Denne proces kaldes newsfeed. Ad hvilke veje, samt kvaliteten af disse (hurtighed samt fuldstændighed) varierer udbyderne imellem.

Newsgroup Den engelske betegnelse på en nyhedsgruppe.

Newsreader Program til at læse Usenet News med.

Newsserver En computer, der håndterer offentlig post i newsgroups. I brugernes newsprogram (eksempelvis Newsreader eller Netscape) skal newsserverens IP-adresse eller navn angives (eksempelvis news.centrum.dk).

NNTP NetworkNewsTransfer Protocol. Standard for Usenet News kommunikation.

NS NameServer. De servere på Internet, der sikrer, at alle domænenavne på Internet hele tiden kan findes automatisk. Disse servere udveksler hele tiden informationer med hinanden, således at hvis der sker domæne ændringer i en lille del af Internet (fx: domæne ændres, slettes, tilføjes), vil denne viden blive spredt til hele Internet.

Nyhedsgrupper Se News.
 

O ^

Objekt
1. i HTML En ekstern fil, som indsættes som et felt på en webside, fx et billede, en applet, en plug-in.
2. indenfor programmering En samling af funktioner og data; et element, som har egenskaber og funktioner; et programmodul, der kan kommunikere med andre programmoduler

Objektorienteret Indenfor programmering. Baseret på objekter.

Offline Betyder i Internet sammenhæng, at der ikke er forbindelse til Internet. Hvis du har downloadet din post og afbrudt forbindelsen for i ro og mag at læse dine mails, siger man, at du er offline. Modsætningen er online.

Online Betyder - i Internet sammenhæng - at computeren har kontakt til Internet fx via modem. En computer, der er forbundet med Internet ved hjælp af en fast linie vil typisk være online hele tiden - hvorimod en modemforbindelse kan skifte mellem at være online og offline.

Opkaldsprogram Se dialer.

OSS Ofte Stillede Spørgsmål. Svarer til det engelske udtryk FAQ.
 

P ^

Palette De farver, som indgår i et billede.

PAP Password Authentication Protocol. En standard for, hvordan brugeroplysninger kan overføres og kontrolleres. Gør det muligt at automatisere brugerenes opkoblingsprocedure.

Password Se adgangskode.

PCI PCI er en port til eksempelvis grafikkort som sidder på bundkortet.

PCI-E PCI-E er en port til eksempelvis grafikkort som sidder på bundkortet. PCI-E står for PCI Express og er hurtigere end PCI.

PDF Portable Docment Format. Et format beregnet til overførsel af layoutede dokumenter til udprintning.

PGP Pretty Good Privacy. Et krypteringsprogram der både kan kryptere din post (email), og filer på din harddisk.

Ping En programtype, der kan bruges til at undersøge, om et givent domænenavn er aktivt. Oplyser samtidig hvor lang tid det tager at kontakte systemet.
f.ex hvis du vil pinge centrum.dk, kan du hente dos promten og skrive.

C:\>ping centrum.dk
Pinging centrum.dk [62.79.75.154] with 32 bytes of data:

Reply from 62.79.75.154: bytes=32 time=16ms TTL=246
Reply from 62.79.75.154: bytes=32 time=16ms TTL=246
Reply from 62.79.75.154: bytes=32 time=31ms TTL=246
Reply from 62.79.75.154: bytes=32 time=16ms TTL=246

Ping statistics for 62.79.75.154:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 16ms, Maximum = 31ms, Average = 19ms

Pixel Et billedpunkt på en skærm.

Platform Kombination af hardware og operativsystem.

Platformsuafhængig Software eller platformsuafhængige data kan forstås af computere på tværs af forskellige hardware- og operativsystemer.

Plug-in Små programmer, som kan kobles på din browser, så den kan vise video, lyd m.m. Et plug-in downloades fra Internet og derpå starter din browser selv programmet, når der er brug for det.

POP Post Office Protocol. Navnet på den protokol, hvormed man kan hente post over Internet.

POP3 Den nyeste version af POP.

Postkasse Se mail-box.

Postsystem Et system til at ekspedere elektronisk post mellem brugere af systemet. Udover standard E-post systemer, som X.400 og Internet, findes der en lang række proprietære systemer som fx MS-mail, CC:mail, Lotus mail.

PPP Point-to-Point Protocol. En kommunikationsstandard på Intenet. PPP er en smule mere avanceret end SLIP . Bl.a. kører PPP både over synkrone og asynkrone forbindelser og har desuden nogle konfigurations- og testrutiner, som ikke findes i SLIP.

Protokol (eng. Protocol) En protokol er et regelsæt for, hvorledes kommunikation foregår mellem computere. På Internet er der en overordnet protokol, TCP/IP, og al kommunikation på Internet foregår efter de regler, som denne protokol opstiller. Der findes flere underordnede protokoller, som angiver præcist, hvordan kommunikationen af specielle datatyper skal foregå. Der kan være tale om filoverførsler (FTP), sending af e-mail (SMTP) eller modtagelse af e-mail (POP).

Proxy-server Computer hos Internet-leverandøren, som gemmer ofte besøgte Internet-sider. Systemet har den store fordel, at man som bruger ikke skal over eksempelvis Atlanten for at hente sine data; man henter dem blot på den lokale server. Svarer langt hen af vejen til det, der hedder cache på din lokale pc. Ulempen er, at avancerede Internetsider ikke virker rigtigt, når man bruger proxy-server i traditionel forstand.
 

Q ^

Qmail Et freeware program (gratis program), som kan bruges til at sende post med, direkte fra en dos-prompt. Men det kan også bruges mange andre steder. fx kan en post-server gøre brug af Qmail. Dvs. når du sender et brev til post-serveren, kan det være Qmail, som sikrer, at brevet bliver sendt videre ud i verden.

Query En forespørgsel i en database.
 

R ^

RAM Computerens hukommelse. Et midlertidigt lager som sikrer tingene loader hurtigere.

Real Time En betegnelse for hurtig transmission og behandling af hændelsesorienterede data og transaktioner, mens de opstår - i modsætning til lagring og videresendelse eller behandling af grupper af data.

Relativ URL En adresse, som fortolkes i forhold til adressen på dokumentet, hvori den optræder.

RFC Request For Comments. Opfordring til diskussion.

Router En router er en slags bro mellem flere forskellige systemer. Det vil sige, at man fx kan bruge en router til at skabe kontakt mellem Internet og andre computernetværk. En Router formidler altså data fra et system til et andet, så de forskellige systemer kan skabe et fælles net.

RTF Rich Text Format. Et platformsuafhængigt filformat beregnet for udveksling af tekstbehandlingsdokumenter mellem forskellige programmer.
 

S ^

SDSL - Symmetrical Digital Subscriber Line. En ny teknologi for kommunikation over det allerede eksisterende Telenet. SDSL er i modsætning til ADSL beregnet til et trafikmønster, som genererer symmetrisk trafik; dvs. lige meget trafik fra server til klient, som trafik fra klient til server. f.eks 256/256 (upload og download har samme hastighed).

SGML Standardized General Markup Language. Et 'metasprog' der bruges til udvikling af dataformater. HTML er udviklet af SGML.

Searchengine Søgemaskine. For nemmere at kunne finde adresser på Internet, er der flere steder etableret servere, som gør det muligt at søge efter bestemte emner, ord eller udtryk. Derefter kan man følge links til de steder på Internet, der har de informationer, man søger.

Seriel linie En datatransmissionslinie, hvor de enkelte bits i tegn transmitteres sekventielt efter hinanden - fx en almindelig modemlinie. I modsætning til en parallel linie. På en almindelig pc er COM1, COM2 osv. serielle porte. Modsætningen er de parallelle porte LPT1, LPT2 osv. - ofte kaldet printerporte.

Server En computer på Internet, som passivt afventer din forespørgsel. Den kan give dig adgang til andre computere og mulighed for at hente informationer fra den eller sende informationer til den. Dette er en modsætning til en klient, der i stort omfang kun henter informationer.

Shareware Programmer, som distribueres frit på Internet. Programmerne kan benyttes gratis i en prøveperiode og derefter opkræves et mindre beløb for fremtidig brug.

Site eller sted. En serveradresse på Internet.

SLIP Serial Line Internet Protocol. En kommunikationsstandard, der bruges til Internet. SLIP overlader fejlkontrollen til andre dele af systemet.

Smilies En måde at vise "kropssprog", når man kommunikerer elektronisk. Smileys er nemme at bruge, da de simpelthen bliver lavet ved hjælp af bogstaver og tegn. For at kunne se Smilies ordentligt skal man lægge hovedet på skrå mod venstre side. Så skulle smilies meget gerne ligne små sjove ansigter.

Her er nogle eksempler:
:-) Glad :-D Henrykt :-( Sur :-| Ligeglad
;-) Glimt i øjet 8-) Briller :-P Sulten

SMTP Simple Mail Transfer Protocol. En standard for e-mail overførsel.

Spam Post som er uønsket for modtageren. Det er ofte sendt via andre postservere ude i verden og kan være svært at spore tilbage til afsenderen.

Statisk allokerede IP-numre Når en computer på Internet får tildelt et fast IP-nummer, siges den at have et Statisk allokeret IP-nummer. Det betyder, at computeren altid kan nås fra andre computere på Internet, idet dens adresse ikke ændrer sig. Modsætningen er Dynamisk Allokerede IP-numre.

Style sheets En mekanisme, som giver muligheden for at tilføje avancerede typografi- og layoutbeskrivelser til HTML. Begrebet kendes også fra teksbehandlere for at angive et layout - et bestemt sammenhængende sæt af margin, skrifttyper, mellemrum, rammer og meget mere.

Styresystem Er det grundlæggende system på computeren. Eksempelvis Windows eller Linux.
 

T ^

TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Den grundlæggende standard for al Internet-kommunikation.

TCP/IP stak Den grænseflade, der findes mellem Internet-applikationerne og modem/telefonlinie på en pc. TCP/IP stakken kan opfattes som det pc program, der "oversætter" til/fra Internets kommunikation.

Tabel En ramme på en websiden, som kan bruges til opstillinger og layout.

Tag En af de markeringer eller formateringskoder, der bruges i HTML.

Teksteditor Et program, som bruges til at redigere ren ASCII eller ISO-8859-1 tekst, fx Notesblok i Windows eller Tekst & Lyd på Mac.

Telnet En måde at koble på andre computere over Internet. Ved at koble på en anden computer med en telnet-forbindelse, får man mulighed for at kunne udføre programmer direkte fra den computer, man er koblet op til.

Thread på dansk tråd. Tråden udgøres af en række nyheds-, diskussions- eller postindlæg om samme emne. De fleste newsreadere kan samle indlæg i tråde enten via referencer (et header-felt, som peger på de indlæg, der svares på) eller enslydende overskrifter.
 

U ^

UART - Universal Asynchronous Transmitter and Receiver) Når du bruger et modem til at kommunikere med, benytter din maskine en såkaldt UART (Universal Asynchronous Transmitter and Receiver) i forbindelse med kommunikationen. Har du et internt modem, er UART'en indbygget i modemet. Hvis du har et eksternt modem, benytter du den UART, der sidder på den kommunikationsport, du tilslutter dit modem. Der findes forskellige typer UART, og generelt kan de deles op i to grupper. Den ene gruppe (UART 8250 og UART 16450) har en buffer, som kun kan indeholde et enkelt tegn. Den anden gruppe (UART 16550) har en buffer, som kan indeholde 16 tegn. Hvis bufferen kun kan indeholde et tegn, betyder det, at hvis ikke din computer har læst det tegn, der ligger i bufferen, før der ankommer et nyt tegn via telefonlinien, overskrives det første tegn. Du har dermed mistet et tegn, og dit modem vil derfor lidt senere bede det afsendende modem om at gensende det mistede tegn (og sandsynligvis også alle efterfølgende tegn). Du vil opleve dette som om hastigheden falder eller som mærkelige fejl under kommunikationen.

UCE, Unsolicited Commercial Email Uønsket kommerciel post. Den, som afsender UCE, vil i grove tilfælde få lukket sin Internet-adgang iflg. centrum.dk´s kundevilkår.

Unix Et åbent, fleksibelt, flerbruger operativsystem til små, mellemstore, større og rigtigt store (multiprocessor) maskiner. Mange computere på Internet bruger UNIX som operativsystem.

Unzippe Dekomprimere eller pakke en fil ud, som er blevet gjort mindre med et komprimeringsværktøj. På engelsk, Extract. Se også "komprimering".

Upload Flytte en fil fra egen - client - computer ud til en anden computer - normalt server - på Internet. Hvis du på din pc har fremstillet den hjemmeside, du har ret til i et Tele Danmark Internet standard abonnement, så uploader du den efterfølgende til en home(1-9).inet.tele.dk serveren, hvorfra den kan ses af alle andre på Internet.

URL - Uniform Resource Locator. Betegnelse for adressen på en webside. Adressen indtastes typisk øverst i browseren, hvorefter websiden kaldes op. På www begynder URLer med http://

Usenet Se News

User Name Se brugernavn.

UUCP Unix to Unix Copy Protokol. Oprindeligt brugt til kopiering af filer mellem to Unix-maskiner. Findes nu også til de fleste andre operativsystemer. Bruges mest til udveksling af elektronisk post og Usenet News.

UUENCODE og UUDECODE Systemer, der kan konvertere binære filer til tekstfiler og tilbage igen. Bruges i forbindelse med overførsel af e-mail.
 

V ^

V.34 Standarden for modemer med hastighed på 28.800 bps eller 33.600 bps. Standarden beskriver, hvorledes data skal overføres modemer imellem.

Veronica Søgeværktøj til søgning efter oplysninger i Gopher-databaser.

VRML VirtualReality Modeling Language. Et kodesprog til formattering af websider. Understøtter 3D grafik og interaktiv rumnavigation.
 

W ^

W3C Forkortelse for World Wide Web Consortiet.

WAIS Wide Area Information Server. Et system beregnet til søgning efter oplysninger i Internet-databaser.

WAN - Wide Area Network. Et større netværk, som dækker et større geografisk område. Internet er et WAN. Se også LAN.

WAV Et filtypenavn, der benyttes i forbindelse med visse lydfiler.

Web En sammenhængende struktur af hypertekst- eller hypermediadokumenter.

Webdesign Den ædle kunst at lave websider og websites.

Webeditor Et program, man kan lave websider i.

Webhotel Det almindeligt anvendte udtryk for muligheden for at leje plads på en World Wide Web server.

Webpage Se hjemmeside.

Webside Dokument i HTML, som kan hentes over Internet via HTTP.

Website websted. En sammenhængede gruppe af websider på Internet.

Webbet Familiært for World Wide Web.

Webmaster En systemansvarlig for et websted.

Website Et samleudtryk for en eller fler servere, som har hjemmesider, der er til rådighed for Internet.

Winsock En forkortelse for Windows Socket. Winsock er et program (en driver), der tillader Windows at kommunikere med TCP/IP.

World Wide Web, WWW, eller Web Det verdensomspændende spindelvæv. En grafisk repræsentation af de forskellige tjenester på Internet.

World Wide Web Consortiet En ikke-kommerciel organisation som udstikker retningslinier og anbefalinger for standarder, der indgår i webbet, fx HTML og HTTP.

WWW Forkortelse for World Wide Web.

WYSIWYG What You See Is What You Get. Et brugerfladeprincip, som er ved at slå igennem i de fleste almindelige brugerprogrammer.
Det bruges bl.a. om webeditorer, der giver et nogenlunde realistisk billede af, hvordan websiden vil se ud for brugeren (modsat den type editorer, hvor man kun ser formateringskoderne).
 

X ^

Y ^

Yahoo Det uundværlige altomfattende katalog over websites. Den nøjagtige URL er www.yahoo.com
 

Z ^

Zip Når man komprimerer en fil med programmet "pkzip", oprettes en kopi, som indeholder de samme data, men fylder mindre. Denne fil kaldes en "zipfil". Den har normalt filtypenavnet "zip". Se også komprimering.
 

Æ ^

Ø ^

Å ^

Åben Om dataformater, standarder, protokoller m.v. Lidt diffus betegnelse, men betyder normalt 'ikke kontrolleret af en kommerciel virksomhed, specifikationerne tilgængelige for alle, kan benyttes af alle.

Lignende Artikler
Top 5 billetsystemer

Top 5 billetsystemer

Dyk ned i en gennemgang af de 5 bedste online billetsystemer og deres funktioner samt fordele og ulemper, og find ud af, hvilket system der passer bedst til dine behov.
Valg af CMS, webshop og/eller billetsystem

Valg af CMS, webshop og/eller billetsystem

Vi ser her på hvilke ting der er vigtige når man skal købe CMS, webshop eller billetsystem. Vi ser både på generelle ting og på de ting man oftest glemmer at undersøge
Gratis VPN - inkl. kampagnekode - se Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv. fra USA

Gratis VPN - inkl. kampagnekode - se Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv. fra USA

Vil du gerne streame fra amerikansk Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv, og åbne op for amerikanske services som f.eks. billedgenkendelse på Google Photos, så er her en gratis VPN
Droptask opgavestyring

Droptask opgavestyring

Droptask er et simpelt online værktøj til opgavestyring. Det er simpelt, intuitivt hurtigt at bruge, og det gør samarbejde nemt.
Unlocator - Se Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv. fra USA

Unlocator - Se Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv. fra USA

Vil du gerne se amerikansk Netflix eller Hulu fra USA - eller vil du gerne se eksempelvis Simpsons på Fox - så har du muligheden
Twitch.tv

Twitch.tv

Twitch er en streaming tjeneste hvor man kan se andre spille forskellige spil mm. Det er muligt at snakke med både streameren og andre viewers. Man kan både hente en app ned til iOS og Android samt se det via browseren.
Street View på Google Maps

Street View på Google Maps

Se 360 graders fotos på gadeplan med Google Maps.

Facebook - Hvad kan man få ud af Facebook

Facebook - Hvad kan man få ud af Facebook

Facebook er en af de største communities i verden med mange millioner brugere. Her i Danmark er den også blevet utrolig populær, og selvom det nye ved den er væk, så er Facebook mere populær end nogensinde nu.
Just-eat / just-eat.dk

Just-eat / just-eat.dk

På Just-eat kan man bestille mad fra det nærmeste (registrerede) spisested. Der er efterhånden mange spisesteder rundt om i landet, faktisk så mange at det er besværligt at finde en enkelt, relevant hjemmeside, når du vil bestille mad hjem. Just-eat åbner op for det, da det er en såkaldt portal. Den giver dig adgang til alle de forskellige spisesteder gennem en enkelt hjemmeside.
Youtube - Se video og læg dine videoklip op

Youtube - Se video og læg dine videoklip op

Youtube er en hjemmeside hvor du kan dele videooptagelser. Siden blev lavet for at tilgodese de tusindvis af mennesker der ønsker at dele sine videoklip, og for de millioner af mennesker der ønsker at se dem. På Youtube kan du se gamle afsnit af tegnefilm som fans har uploadet, eller hjemmevideoer som nogen bare måtte vise dig. Her findes alt hvad der har med video og gøre, på nær ulovlige kopier af spillefilm, da copyright beskyttet materiale der krænker, straks vil blive fjernet.
Online auktioner på QXL

Online auktioner på QXL

Der er flere firmaer der tilbyder auktioner online (auktionssider). QXL er det største som servicerer Danmark. På QXL kan du enten tilmelde en genstand, som du ønsker at auktionere væk, eller også kan du byde på de mange ting folk ønsker at bortauktionere.
På nettet: Arto, krak, Ofir, dba, tv2, dmi, bilbasen, Youtube, Dating, QXL, Just-eat, De gule sider

På nettet: Arto, krak, Ofir, dba, tv2, dmi, bilbasen, Youtube, Dating, QXL, Just-eat, De gule sider

Tjenester på Internettet er blevet populære, og tjenester som Arto, krak, Ofir, dba, tv2, dmi, bilbasen, Youtube, Dating, QXL, Just-eat og De gule sider får flere og flere besøgende.
Vi vil her kigge hvad der ligger bag de tjenester.

Internet ordbog /Computer ordbog DEL 1 A-M

Internet ordbog /Computer ordbog DEL 1 A-M

Leder du efter en Internet ordbog eller en computer ordbog, så er du kommet til det rigtige sted. I denne artikel er der en Internetordbog så du kan se hvad alle udtrykkende betyder.
Internettet gør verden mindre

Internettet gør verden mindre

Med Internettets udbredelse er verden pludselig meget mindre end den har været. F.eks. kan man med programmer som messenger eller Skype gratis snakke med og se folk i en anden verdensdel og ovenikøbet gratis. Selv børn og unge oplever det, her er det typisk via spil og chat i spil. Dette kan give mange fordele for barnet eller den unge.
Internettet

Internettet

Internettet er i dag ubredt over hele verden og er med til at koble verden sammen. I Danmark er forbindelserne vokset stødt og giver dermed nye muligheder. Læs om hvilke i denne artikel.
Indlæs flere
Kontakt
Tak fordi du besøger "hjemmesider-og-computer.dk". Vi har den fornøjelse gratis at tilbyde dig en masse artikler indenfor computer, it, mac, mobiler, tablets, hardware, software, websider, kodning, design og meget mere.

Alt på siden er 100% GRATIS

Med venlig hilsen
hjemmesider-og-computer.dk