Internet ordbog /Computer ordbog DEL 1 A-M

Internet ordbog /Computer ordbog DEL 1 A-M
Leder du efter en Internet ordbog eller en computer ordbog, så er du kommet til det rigtige sted. I denne artikel er der en Internetordbog så du kan se hvad alle udtrykkende betyder.

Hello Fresh måltidskasser - 300 DKK RABAT
Se Netflix, Hulu, Fox mv. fra USA gratis - Windscribe

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

 

A ^

ActiveX Microsofts svar på Java og Plug-ins m.m., Windows-centreret.

Adgangskode For sikre din Internet adgang, dine e-mails m.v. er det nødvendigt at begrænse adgangen ved hjælp af adgangskode/password. Hos Tele Danmark Internet er det kombinationen af kundenummer (brugernavn) og adgangskode/password, der identificerer dig.

ADSL - AsymmetricalDigital Subscriber Line En ny teknologi for kommunikation over det allerede eksisterende telenet. ADSL er meget egnet til brugere med et skævt trafikforbrug, altså masser af trafik fra server til client og begrænset trafik den modsatte vej. Dette trafikmønster er det typiske på WWW. Se også: SDSL.

ADSLmodem Se ADSL og modem

Agent Et elektronisk program, der kan minde om kunstig intelligens på Internet. Agenter kan selvstændigt udføre en handling på baggrund af gentagede (typisk ensartede) handlinger fra brugerens side. En agent er ofte usynlig for brugeren.

AGP Port på bundkortet til f.eks. grafikkort. Den er hurtigere end PCI og langsommere end PCI-E.

Alta Vista En af de stærkeste søgemaskiner; http://www.altavista.digital.com

Animation En sekvens af billeder over tid; fx en tegnefilm.

Anker Et punkt i et HTML-dokument, markeret, så man kan lave en link til det.

Anti-alias Et grafisk trick, der gør hakkede kanter glattere ved at bruge farvetoner.

Applet Et program, der bliver afviklet gennem en browser.

Archie Søgesystem for filer, der kan hentes via FTP.

ARPA (Advanced Research Projects Agency). Et projekt, som blev startet af USA's forsvar efter anden Verdenskrig. Projektet resulterede i opbygningen af ARPAnet, som senere udviklede sig til Internet.

ASCII Et tegnsæt, der indeholder de mest almindelige tegn, bl.a. det engelske alfabet. ATM: (Asynchronous Transfer Mode). ATM muliggør en meget hurtigere informationsoverførsel og kan meget vel blive næste generations dataoverførselsmetode, som tillader at, lyd, tekst og billede kan overføres til realtid.

Attachment En fil (programmer, tekstdokumenter, grafik billeder eller musik), som bliver vedhæftet en e-mail. På den måde har man mulighed for at sende næsten alt vha. e-mail.

Attribut En udvidelse i en tag.

 

B ^

Backbone "Rygraden" i Internet. Det er de højhastighedslinier, der forbinder de forskellige hovednetværk på Internet.

Baud Den enhed, der bruges, når man måler antallet af signalændringer pr. sekund. Baud er opkaldt efter franskmanden Baudot, der opfandt en revolutionerende ny form for telegrafi i 1874. Overførselshastigheden måles i BPS (Bits pr. sekund).

B-kanal ISDN forbindelser består af B-kanaler, samt service kanaler (D-kanaler). B-kanalerne bruges til selve datakommunikationen. Tele Danmark tilbyder etablering af ISDN2 og ISDN30. Disse har henholdsvis 2 og 30 B-kanaler. Hver B-kanal har en båndbredde på 64 kbit/s.

Binhex Standard for e-mail (e-post) filer.

Bit Den mindste dataenhed i en computer. Den kan enten have værdien 0 eller 1. Der går 8 bits til en byte.

Bookmark Direkte oversat: bogmærke. Også kaldet favoritside. Et bookmark gemmer en Internetadresse så man har hurtig adgang til den på et senere tidspunkt.

Bots Kommer af robotter (der igen kommer af det slaviske "rabota" - arbejde). Elektroniske programmer, der kan minde om kunstig intelligens på Internet. Bots muliggør en selvstændig handling på baggrund af gentagne ensartede handlinger fra brugerens side.

BPS Bit/s (Bits per. second) er den enhed, man måler overførselshastighed i. Et hurtigt modem i dag er på 33.600 bps - ved download endda endnu hurtigere (K56) En dårlig telefonforbindelse eller anden forstyrrelse kan dog få hastigheden til at blive meget lavere.

Browser Et program, der kan læse og vise dokumenter på WWW. Oftest kan disse programmer også bruges til andre dele af Internet, for eksempel til at modtage og sende e-mails, hente filer over FTP og deltage i diskussioner i Newsgroups. De mest kendte browsere i dag, som også indeholder disse andre funktioner, er Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer.

Browserkrigen Malerisk udtryk for konkurrencen mellem de to førende browserproducenter Netscape (med browseren Navigator) og Microsoft (med MS Internet Explorer).

Brugernavn For at få adgang til Internet, til at modtage e-mail og til enkelte computere på Internet, er det nødvendigt at oplyse, hvem man er ved hjælp af et brugernavn (kundenummer) og bekræfte dette ved at opgive en adgangskode. Det er kombinationen af brugernavn og password, der identificerer dig. Se også kundenummer/user name.

Buffer Bruges til at opbevare data midlertidigt. Hvis en computer ikke er klar til at modtage data, opbevares det i bufferen, hvorefter det overføres til computeren, når den igen er klar.

Bulletin Board System - BBS En elektronisk opslagstavle, hvor brugerne kan anbringe meddelelser. Mange BBS'er kræver medlemskab.

Bundkort Computerens styreenhed. Alle ting kobles til dette.

Byte En dataenhed i en computer. Den består af 8 bits og kan antage 256 forskellige værdier. Filstørrelser måles ofte i bytes, kilobytes (KB) eller megabytes (MB). En KB er lig 1.024 bytes og en MB er lig 1.024 KB.

Båndbredde Et udtryk for den datamængde, der kan overføres via en given forbindelse.

 

C ^

Cache I forbindelse med browser. De nyligt indlæste filer, som stadig ligger i hukommelsen.

Cancelbot En agent, der søger efter nyhedsgrupper, som den afleverer forprogrammerede beskeder til, og som sletter andre beskeder, der ifølge den selv ikke harmonerer med bestemte politiske eller religiøse overbevisninger. Agenten bruges ofte af hackere af modsat politisk overbevisning, som ønsker art underminere modstanderes udbredelse af en bestemt mening på Nettet.

Carrier Bærebølge. Et signal, der hele tiden sørger for, at der er kontakt mellem dig og det sted, du har ringet op til ved hjælp af dit modem. Bærebølgen varierer i takt med de data, der bliver overført frem og tilbage. Du vil også typisk finde en lampe, der hedder CD (Carrier Detect) på dit modem, så du kan se, om der er forbindelse.

Cascading Style Sheets også CSS. En teknik, som gør det muligt at knytte det samme "style sheet" - formatsæt - til mange forskellige HTML dokumenter. Et formatsæt er kombinationen af tegnsæt, bogstavfarver, mellemrum, overskriftstyper osv. Dokumentets forfatter kan vælge et formatsæt, men læseren kan moderere formatet for f. eks. at få større typer osv.

CGI kort for Common Gateway Interface. En standard for formidlingen af data til og fra eksterne programmer. Det kan fx være i forbindelse med et program, der behandler data, som bliver indtastet af brugere på en hjemmeside. Et CGI program kan fx være et program, der tager indtastede data fra en homepage og sætter disse data ind i en database. CGI bliver normalt kun brugt i forbindelse med Internet-applikationer.

CHAP Populært sagt en forbedring af PAP (Password Authentication Protocol), som verificerer brugere. Udvidelsen består i, at man med jævne mellemrum kan "udfordre" (Challenge) brugeren for at sikre, at han stadig er den, han giver sig ud for at være.

Chat En Internet-tjeneste, hvor brugerne kan kommunikere direkte (online) og skriftligt med hinanden. For at kunne bruge chat kræves der en IRC-klient og adgang til en IRC-server.

Client I forbindelse med Internet er din computer normalt en "client", som gennem Internet-forbindelsen opnår kontakt med en masse "servere". En server indeholder data, som mange forskellige mennesker gerne vil have adgang til. Serveren venter passivt på en forespørgsel fra Client - din computer. Når Serveren får en forespørgsel, sender den data tilbage til Client maskinen. Et Clientprogram er et program, som du har lokalt i din computer.

Clonebot En agent, der "stjæler" en brugers identitet ved at iagttage denne i et stykke tid i fx chatrooms. Clonebotten smider den "rigtige" bruger ud af systemet, når den føler sig parat til at kunne overtage dialogen og viderefører derefter selvstændigt dialogen - uden indblanding fra brugeren, der nu er helt uden indflydelse på, hvad der sker. Men clonebotten har en modstander - se Guardbot.

Community Et samlingssted på Internet. Ofte brugt i sammenhæng med websites, hvor brugere kan møde hinanden eller hente informationer om et givent emne.

Cookies En stump information (en såkaldt variabel), som bliver gemt i din browser (reelt på din harddisk).
Hvis du fx logger ind på en webserver med dit brugernavn og password, kan serveren gemme dit brugernavn i din browser, så du ikke skal huske password næste gang, du kommer forbi samme homepage.

Et andet eksempel kunne være, at webserveren opretter en tæller i din browser, så den kan se, hvor mange gange du har været inde på siderne (ved at tælle op på din cookie).

Communicationsport /COM-port /Kommunikationsport er en del af en computer, der er beregnet til kommunikation med udstyr uden for selve computeren. Udstyret kan for eksempel være en mus eller et modem. Betegnes normalt COM1, COM2 osv.

Cross-post betyder, at et indlæg til News samtidigt sendes til mere end én nyhedsgruppe. Læsere, der følger med i flere af grupperne, vil dog kun blive præsenteret for indlægget (som nyt) én gang. Det anses for dårlig "Netikette" at cross-post'e for bredt.

CSLIP CompressedSLIP. En udgave af SLIP med en smule kompression.

CSS Cascading Style Sheets. Et typografisk sprog, som bruges i style sheets.

Cyber Se Cyberspace

Cyberspace Et begreb, som oprindeligt blev brugt af William Gibson i "Neuromancer", en fremtidsroman om computerens verden og det omgivende samfund.

 

D ^

Dialer Et program, der ringer op fra én computer til en anden computer eller et netværk. Når forbindelsen er etableret, har andre programmer mulighed for at udnytte forbindelsen til at overføre oplysninger.

Dial-on-demand Beskriver en routerfunktionalitet hvor der, via en dialup forbindelse, automatisk etableres forbindelse ved behov.

Dial-Up Betyder ringe op og betegner den metode, man anvender for at komme på Internet. Dial-Up forbindelsen fås typisk ved hjælp af et modem.

Direkte opkobling En opkoblingsform, der giver adgang til at benytte Internet direkte fra egen pc - i modsætning til opkald via modempulje. Din egen pc bliver en del af Internet, idet den kommunikerer TCP/IP direkte med resten af Internet.

Dither Simulation af en farve i et billede ved at blande prikker af andre farver.

D-kanal ISDN forbindelser består af B-kanaler samt service kanaler (D-kanaler). D-kanalerne bruges til signalering.

DK-Hostmaster er administrator af DK-TLD (Danish Top Level Domain).

Domain Internet er inddelt i domæner. Et domæne er en Internet-adresse. Til hvert domænenavn (eksempelvis centrum.dk hører en entydig IP-adresse (eksempelvis 62.79.75.154). Denne "oversættelse" fra tekst til tal, foretages af en Domain Name Server (DNS).

Domænenavn Del af navnet på en server.

Download Hente en fil fra en Internet-server for at gemme den lokalt på egen computer (client). Dette kan fx gøres med FTP. Modsætningen er Upload.

DNS DomainName Server (system). En computer, der oversætter domænenavne (forståelige bogstaverede navne) til IP-adresser (rene talkoder). Når du indtaster en adresse i et Internet-program, for eksempel din browser, kontakter programmet en DNS, som sender den ønskede adresse tilbage i den form, som kræves på Internet.

Dynamisk allokerede IP numre Alle maskiner på Internet skal have et IP-nummer. For permanent opkoblede servere skal disse numre være statisk allokerede. Dette skyldes, at man udefra skal kende deres nummer for at henvende sig til dem. For maskiner, der kun anvendes til at gå ud på Internet af og til, og derfor ikke skal kunne kontaktes, andet end når de selv har meldt sig på, kan man nøjes med at tildele et IP-nummer, når de er på Internet. IP-nummeret skal bruges til at hente data hjem (der skal være en adresse at sende det til). Ved at benytte sådanne dynamisk allokerede IP-numre kan man spare på den samlede mængde af uddelte numre. En normal Internet-bruger, som kobler op via modem, får altså tildelt et Dynamisk allokeret IP-nummer.

 

E ^

Editor Et program, man bruger til at redigere en fil i, fx en webeditor til websider, eller en teksteditor til tekstfiler.

Enkeltbrugeropkobling giver mulighed for at forbinde en enkeltstående pc med Internet. Modsætning til flerbrugeropkobling. Se direkte og inddirekte opkobling.

E-mail/e-post Elektronisk post. Den elektroniske version af normal post. Her foregår det bare imellem computerere på Internet eller i mindre netværk, så det går generelt meget hurtigere end med den normale post. Derfor ynder nogle brugere af e-mail at kalde normal post for snail-mail, altså snegle post. På Internet vil en e-mail adresse fx se sådan ud: navn@firma.dk eller navn@Internetudbyder.dk.

Expire Betyder "Udløbe" og er et udtryk fra news. Indlæg kan af praktiske årsager kun opbevares i en vis periode på den enkelte newsserver; derefter slettes de - de udløber.

 

F ^

FAQ Frequently Asked Questions. Et dokument, der giver svar på de almindeligste spørgsmålom et emne. Det betyder direkte oversat: ofte stillede spørgsmål.

Fast analog linie En fast opkoblet telelinie, der benytter sig af sædvanlig telefonteknik og derfor fungerer som en analog linie. At linien er fastopkoblet betyder, at teleselskabet i centralerne har gennemstillet linien, således at der altid er forbindelse mellem de to endepunkter.

Fast digital linie En fast opkoblet telelinie, der benytter sig af digital teknik. At linien er fastopkoblet betyder, at teleselskabet i centralerne har gennemstillet linien, således at der altid er forbindelse mellem de to endepunkter.

Favorites I browsere kan man oftest vælge at gemme adresserne på de hjemmesider, man ønsker at vende tilbage til senere. Når dette gøres, bliver adressen lagt i fil med yndlingssteder, som man senere kan vende tilbage til. Betegnes også "Bookmarks".

Finger Internet-tjeneste, der kan finde et brugernavn/User Name.

Firewall En firewall bruges af sikkerhedshensyn, når man skal forbinde to netværk. Det kunne fx være et lokalnet og Internet. En firewall mellem sådanne to net sætter en "stopklods", så der ikke kan foregå "ukontrolleret" udveksling af data mellem de to net. På populært dansk kaldes det til tider en "branddør".

Flame Offentlig hadefuld kritik af en anden person i nyhedsgrupper eller med e-mail.

Flame War En offentlig hadefuld kritik af en anden person sendt via e-mail eller news.

Flerbrugeropkobling Giver mulighed for at forbinde en flerbruger/server maskine eller et netværk med Internet. Herved gives mulighed for at flere samtidig kan få adgang til Internet. Modsætning til enkeltbrugeropkobling.

Flydende billeder Billeder på en webside, der højre- eller venstrestilles så teksten flyder udenom.

Formular En samling felter på en webside til at fylde information i, som kan sendes til et CGI-program.

Frame En af delene af et frameset.

Frameset Et dokument, der opdeler browservinduet i flere separate dokumenter.

Freeware Programmer, som distribueres gratis på Internet til fri afbenyttelse. Se også shareware.

FTP File Transfer Protocol En protokol, der styrer kommunikation ved filoverførsler (Download og upload af filer).

FTP-hotel Et almindeligt anvendt udtryk for muligheden for at leje plads på en FTP server.

FTP-program Program til at udføre filhåndtering over Internet.

FTP-site En server, hvorfra dokumenter kan hentes via FTP, eksempelvis ftp.funet.fi og ftp.sunet.se.

FUT Follow Up To. Et udtryk, der ofte bliver brugt i news/USENET sammenhæng. Bruges, når man ønsker at flytte en diskussion fra een gruppe til en anden.

 

G ^

Gateway En port mellem flere forskellige systemer. Det vil sige, at man fx kan bruge en gateway for at kunne skabe kontakt mellem Internet og andre computer netværk, såsom Diatel eller lign. En gateway laver altså data om fra et system til et andet, så de forskellige systemer an forstå hinanden.

GIF Graphics Interchange Format. Et standard format for billedfiler på WWW. Filformat GIF er populært, da det bruger en komprimeringsmetode, som gør filerne mindre.

GIF-animation. En variation af GIF-formatet, der kan indeholder animationer - "levende" billeder.

Gopher Internet-tjeneste, der er tekstbaseret og menustyret. Forløber for WWW. Ordet Gopher betyder jordegern.

Guardbot Er modstykket til Clonebotten - nemlig en agent, der forsvarer mod denne. Robottens formål er at holde chatrooms fri for Clonebots. I dag estimeres det, at omkring fem pct. af alle chatrooms besøges af Guardbots. I alt var der, ifølge bladet "Netbots", midt i 1997 600 agenter på Internet - antallet stiger dagligt med re nye intelligente agenter (bots).

Grafikkort Et kort i PC'en som som laver grafik på skærmen/monitoren

 

H ^

Harddisk Er den som alle dine data, styresystemer og programmer gemmes på
HDLC High-level Data Link Control. En datatransmisionsprotokol til brug på synkrone serielle dataforbindelser.

Header Metainformation om et dokument, fx MIME-type, sendt før selve dokumentet i en HTTP-overførsel. Hvis du fx. vil spore afsenderen af en e-mail, kan du se på e-mailens "Header". Hvordan du finder "Headeren" afhænger af dit postprogram.
Du skal åbne brevet:
I Microsoft Internet Explorers postprogram MS Internet Mail
Filer -> Egenskaber -> Faneblad Detaljer
I Netscape Navigator
Vis -> Headers

Hjemmeside En eller flere filer på WWW, som kan ses som et skærmbillede i en browser. Siden er bygget op af tekst i HTML format og derudover muligvis billeder, lyd og meget mere.

Homepage Se hjemmeside.

HTML HyperText Markup Language. Det format websider skrives i. Gemmes som ren ASCII-tekst. Desværre ikke et entydigt format. Der findes format-varianter til brug i de forskellige browsere.

HTTP - HyperText Transfer Protocol Den protokol, der styrer kommunikationen i WWW.

Hyperlinks Et hyperlink eller et link, kan populært oversættes til et "hop". Det er ved hjælp af disse hyperlinks, at man kan navigere rundt i det, som kaldes hypertekst. Internet og Windows hjælpefiler er opbygget som hypertekst og gør flittigt brug af links.

Hypermedia Som hypertekst, bortset fra det også kan indeholde billeder, lyd etc.

Hypertekst Tekst, der indeholder henvisninger på kryds og tværs i teksten, henvisninger man umiddelbart kan følge ved at klikke på links, og derved læse teksten på en ikke-liniær måde.

 

I ^

Imagemap Et billede, hvor forskellige områder er links til forskellige steder.

Informationsmotorvejen (Fra eng. the information superhighway) (vulg.) den informationsteknologiske infrastruktur, herunder Internet.

Initialiserings streng eller Init string. Det sæt kommandoer, der bliver sendt til dit modem, når dit opkaldsprogram bliver startet op. Man kan egentligt kalde det "klargørings" kommandoer. Det er her, du sørger for, at modemet får at vide, hvordan det skal opføre sig, når du bruger det.

Interaktivitet Når et program reagerer på brugerens input. Den simpleste form for interaktivitet på webbet er links. Mere avancerede former kan laves med Java eller JavaScript.

Internet Det globale netværk af computere, der er koblet sammen i et netværk, hvor der er mulighed for at hente informationer. Læs Lidt om Internet

Internet-forbindelse En forbindelse mellem en computer og Internet. Forbindelsen kan enten være fast eller etableres efter behov fx via modem.

Internetudbyder Et firma, der tilbyder services som internetadgang, servere, webhotel el.lign. Det samme som ISP, der er en forkortelse af den engelske betegnelse.

Intranet Et mindre netværk, som bygger på Internet teknologi - fx e-mail, HTTP, websider i HTML, Java, m.v. Mange virksomheder bruger intranet til Intern kommunikation.

IP InternetProtocol. Et regelsæt for, hvordan kommunikation skal foregå mellem computere på Internet.

IP-forbindelse. Forbindelse mellem en pc med modem og en Internet udbyders computer, hvor den enkelte pc får tildelt en (midlertidig og dynamisk) IP-adresse. Ved denne type forbindelse har man komplet adgang til alle Internets muligheder (dvs. alle tjenester/services).

IP-nummer: Det unikke nummer, som hver enkelt maskine på Internet har. Disse numre er en integreret del af TCP/IP. Numrene svarer til telefonnumre på telefonnettet og skrives som A.B.C.D, hvor hvert af tallene A-D er et decimaltal mellem 0 og 255 (ex: 195.78.66.109). I den daglige brug af Internet er det ikke nødvendigt at kende disse numre, idet der findes et såkaldt Domain Name System (DNS), der sikrer, at man udfra det symbolske domænenavn kan finde det tilsvarende IP-nummer automatisk.

IRC Internet Relay Chat. Se Chat.

ISDN Integrated Services Digital Network. En hurtig, digital dataforbindelse over telefonnettet.

ISDN kanal Det samme som ISDN B-kanal.

ISP Internet Service Provider (Internet udbyder). Tele Danmark Internet er en ISP.

ISO-8851-1 Et tegnsæt, som er en udvidelse af ASCII med alle specialtegn fra de vesteuropæiske sprog, herunder æ, ø, og å.

 

J ^

Java Et programmeringssprog, der bliver benyttet til Internet-applikationer. Du kan læse mere om Java på http://www.sun.com.

JavaScript Et mere simpelt programmeringssprog end Java. Du kan læse mere om JavaScript på http://www.netscape.com.

JPEG Et grafikformat brugt på webbet, specielt velegnet til fotografier.

JScript Microsofts udgave af JavaScript.

 

K ^

kbit/s En måleenhed for transmissionshastighed. 1 kbit/s er lig med 1.024 bits pr. sekund.

Kill-file Et begreb fra news-verdenen. Der er tale om en slags elektronisk filter, som skjuler eller fremhæver bestemte indlæg. Man kan fx rette sorteringen mod afsenderen, emnet eller antallet af nyhedsgrupper, så man ikke modtager nyheder eller breve fra bestemte personer om bestemte emner eller over en vis længde.

Klient Et program i brugerens ende af et netværk, fx en webbrowser eller et mailprogram. Kommunikerer med servere. Se Client.

Komprimering En metode, til at få en datafil til fylde mindre. Grundprincippet er, at en lang række ens tegn i en fil omdannes til en angivelse af antal tegn samt, hvad tegnet var. ZIP pg ARJ er eksempler på komprimeringsprogrammer. Mange programmer er "komprimerede", når de downloades fra Internet. De "pakkes ud" (extract) på din harddisk i forbindelse med installationen.

Konfigurere Indstille et program eller en computer til en bestemt type opgave, for eksempel at komme på Internet eller sende/modtage e-mail. Svarer til "Opsætning".

 

L ^

LAN Local Area Network - på dansk betyder det "lokalt netværk". Et LAN vil typisk være et mindre netværk i en virksomhed. Internet er ikke et LAN - det er derimod et WAN (Wide Area Network).

Link Se hyperlinks.

 

M ^

Mail Post. I Internet-sammenhæng oftest det samme som e-mail.

Mail-alias Et mail alias er en e-mail adresse, som blot hedder noget andet end den egentlige e-mail adresse. Post sendt til et mail alias bliver automatisk sendt til den egentlige e-mail konto, hvor den kan hentes af modtageren.

Mail-bomb Det at fylde en persons elektroniske postkasse med (ofte megen) uønsket post. De fleste Internet-udbydere har regler, der udelukker brugere, som mail-bomber.

Mailbot Et program, som filtrerer indkommende e-mails. På baggrund af adfærden ved tidligere gennemlæsning af e-mails udarbejder Mailbot en prioriteret rækkefølge for læsning.

Mailingliste En mailingliste består af et antal e-mail-adresser på personer, som abonnerer på listen. Når en meddelelse sendes af sted til listens egen e-mail-adresse, sendes den automatisk af sted til alle dem, som abonnerer på listen.

Mail-server En server, der modtager og sender e-mail. De e-mails, som modtages af mailserveren, bliver på serveren indtil den endelige modtager henter dem derfra.
I modtagerens postprogram.(Netscape Mail, Microsoft Internet Mail eller Eudora). angives mailserverens IP-adresse eller navn,
For centrum´s brugere skal der angives navn på pop3 server (mail.centrum.dk) og smpt server, (mail.centrum.dk)

Mainboard Se bundkort

Microsoft Verdens førende softwarefirma - forkortes ofte til MS. Grundlæggeren og indehaveren er den herostratisk berømte Bill Gates. Microsoft producerer blandt andet Windows-operativsystemerne, kontorprogrammer som MSWord, MSExcel og Internet-programmer som browseren Microsoft Internet Explorer - fork. MSIE - og webeditoren FrontPage.

MIME Multipurpose Internet Mail Extension. En standard for at sende e-mail, der indeholder bogstaver og tegn, som ikke er en del af det amerikanske tegnsæt. Det bruges også til at sende dokumenter og filer.

Mirror En kopi (et spejlbillede) af en Internet-ressource, typisk et FTP-bibliotek. Der laves ofte mirrors af de mest populære FTP-biblioteker, så de filer, der er i biblioteket, kan hentes fra flere forskellige steder. Det betyder, at brugerne kan hente filerne et sted, der ligger tættere ved dem.

Modem En forkortelse for Modulator-Demodulator - oversætter computerens digtale signaler til telefonliniens analoge signaler og omvendt.

Moderator Redaktør, som sorterer indlæg til en nyhedsgruppe. Ingen af dk-grupperne har en moderator.

Monitor En skærm som viser billeder. Computerskærm

Motherboard Se bundkort

MSIE Microsoft Internet Explorer. Microsofts browser.

Multimedia Computersystemer, som integrerer lyd, video og data.

Mus Et redskab som benyttes til at styre pilen på skærmen.

Lignende Artikler
Top 5 billetsystemer

Top 5 billetsystemer

Dyk ned i en gennemgang af de 5 bedste online billetsystemer og deres funktioner samt fordele og ulemper, og find ud af, hvilket system der passer bedst til dine behov.
Valg af CMS, webshop og/eller billetsystem

Valg af CMS, webshop og/eller billetsystem

Vi ser her på hvilke ting der er vigtige når man skal købe CMS, webshop eller billetsystem. Vi ser både på generelle ting og på de ting man oftest glemmer at undersøge
Gratis VPN - inkl. kampagnekode - se Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv. fra USA

Gratis VPN - inkl. kampagnekode - se Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv. fra USA

Vil du gerne streame fra amerikansk Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv, og åbne op for amerikanske services som f.eks. billedgenkendelse på Google Photos, så er her en gratis VPN
Droptask opgavestyring

Droptask opgavestyring

Droptask er et simpelt online værktøj til opgavestyring. Det er simpelt, intuitivt hurtigt at bruge, og det gør samarbejde nemt.
Unlocator - Se Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv. fra USA

Unlocator - Se Netflix, Hulu, Fox, HBO, Amazon mv. fra USA

Vil du gerne se amerikansk Netflix eller Hulu fra USA - eller vil du gerne se eksempelvis Simpsons på Fox - så har du muligheden
Twitch.tv

Twitch.tv

Twitch er en streaming tjeneste hvor man kan se andre spille forskellige spil mm. Det er muligt at snakke med både streameren og andre viewers. Man kan både hente en app ned til iOS og Android samt se det via browseren.
Street View på Google Maps

Street View på Google Maps

Se 360 graders fotos på gadeplan med Google Maps.

Facebook - Hvad kan man få ud af Facebook

Facebook - Hvad kan man få ud af Facebook

Facebook er en af de største communities i verden med mange millioner brugere. Her i Danmark er den også blevet utrolig populær, og selvom det nye ved den er væk, så er Facebook mere populær end nogensinde nu.
Just-eat / just-eat.dk

Just-eat / just-eat.dk

På Just-eat kan man bestille mad fra det nærmeste (registrerede) spisested. Der er efterhånden mange spisesteder rundt om i landet, faktisk så mange at det er besværligt at finde en enkelt, relevant hjemmeside, når du vil bestille mad hjem. Just-eat åbner op for det, da det er en såkaldt portal. Den giver dig adgang til alle de forskellige spisesteder gennem en enkelt hjemmeside.
Youtube - Se video og læg dine videoklip op

Youtube - Se video og læg dine videoklip op

Youtube er en hjemmeside hvor du kan dele videooptagelser. Siden blev lavet for at tilgodese de tusindvis af mennesker der ønsker at dele sine videoklip, og for de millioner af mennesker der ønsker at se dem. På Youtube kan du se gamle afsnit af tegnefilm som fans har uploadet, eller hjemmevideoer som nogen bare måtte vise dig. Her findes alt hvad der har med video og gøre, på nær ulovlige kopier af spillefilm, da copyright beskyttet materiale der krænker, straks vil blive fjernet.
Online auktioner på QXL

Online auktioner på QXL

Der er flere firmaer der tilbyder auktioner online (auktionssider). QXL er det største som servicerer Danmark. På QXL kan du enten tilmelde en genstand, som du ønsker at auktionere væk, eller også kan du byde på de mange ting folk ønsker at bortauktionere.
På nettet: Arto, krak, Ofir, dba, tv2, dmi, bilbasen, Youtube, Dating, QXL, Just-eat, De gule sider

På nettet: Arto, krak, Ofir, dba, tv2, dmi, bilbasen, Youtube, Dating, QXL, Just-eat, De gule sider

Tjenester på Internettet er blevet populære, og tjenester som Arto, krak, Ofir, dba, tv2, dmi, bilbasen, Youtube, Dating, QXL, Just-eat og De gule sider får flere og flere besøgende.
Vi vil her kigge hvad der ligger bag de tjenester.

Internet ordbog /Computer ordbog DEL 2 N-Å

Internet ordbog /Computer ordbog DEL 2 N-Å

Leder du efter en Internet ordbog eller en computer ordbog, så er du kommet til det rigtige sted. I denne artikel er der en Internetordbog så du kan se hvad alle udtrykkende betyder. Denne del indeholder N-Å. Del 1 som indeholder A-M findes også her på siden
Internettet gør verden mindre

Internettet gør verden mindre

Med Internettets udbredelse er verden pludselig meget mindre end den har været. F.eks. kan man med programmer som messenger eller Skype gratis snakke med og se folk i en anden verdensdel og ovenikøbet gratis. Selv børn og unge oplever det, her er det typisk via spil og chat i spil. Dette kan give mange fordele for barnet eller den unge.
Internettet

Internettet

Internettet er i dag ubredt over hele verden og er med til at koble verden sammen. I Danmark er forbindelserne vokset stødt og giver dermed nye muligheder. Læs om hvilke i denne artikel.
Indlæs flere
Kontakt
Tak fordi du besøger "hjemmesider-og-computer.dk". Vi har den fornøjelse gratis at tilbyde dig en masse artikler indenfor computer, it, mac, mobiler, tablets, hardware, software, websider, kodning, design og meget mere.

Alt på siden er 100% GRATIS

Med venlig hilsen
hjemmesider-og-computer.dk